Contact us | CARPARK

PARKING & MORE

Pozostając z wyrazami szacunku mamy nadzieję, że strona ta okazała się pomocna w znalezieniu odpowiednich informacji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami. Zapraszamy do współpracy!

Nasz nowy adres to:

Car Park Sp. z o.o.
02-204 Warszawa
Ul. Nowoberestecka 14

TEL. 022 822 04 56
FAX 022 822 02 06
e-mail: office@carpark.com.pl

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym
numer KRS 0000309591 XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN
REGON 141497899, NIP 7010135544