Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Powrót
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Warszawa
ul. Duchnicka 3

1 Wjazd 1 Wyjazd
1 Kasa Automatyczna

około 300 miejsc parkingowych

Instytut Mechaniki Precyzyjnej jeden z najstarszych i najbardziej znanych Instytutów w Polsce, jest placówką badawczo-rozwojową, która zajmuje się metodami uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia.